DIMITRIJE POPOVIĆ, SLIKAR I PISAC

000001 06/01/2019 No Comments

 DIMITRIJE POPOVIĆ, SLIKAR I PISAC

Rođen sam na Cetinju 1951. godine. U danima djetinjstva otkrio sam u biblioteci moje rodne kuće dvije bitne stvari koje su utjecale na moj stvaralački senzibilitet. Jedna je anatomska maketa skrojena u obliku ljudskog tijela koja je u meni budila ambivalentan osjećaj, istovremeno me privlačila i odbijala. Listanjem te makete otkrivale su se slike  mišića i živaca, vena i arterija, unutrašnjih organa, sve do kostura, do lubanje, slike smrti, ne bez neke mračne metafizičke simbolike. Danas tu maketu čuvam u ateljeu kao relikviju iz djetinjstva.

Druga stvar se odnosila na  reprodukciju slike Kristovog raspeća sa Isenheimskog oltara kasnogotičkog slikara Matthiasa Grunewalda. Naslikani  Spasitelj raspet umire na križu u strašnim mukama, izranjavljenog i od bola izobličenog tijela u mračnom ambijentu Golgote. Ove dvije stvari naznačile su predmet mog zanimanja i horizont mojih interesovanja.

Dakle, ljudski korpus i njegova građa predstavlja glavni motiv u mojim radovima bilo da se radi o kompozicijama svjetovne ili sakralne tematike. Izražajne mogućnosti ljudskog tijela koristio sam u ciklusima  posvećenim tematikama kao što su “Erotizam i smrt”, “Omaggio a Leonardo”, ciklusu raspeća naslovljenom “Corpus Mysticum”, zatim u ciklusima o tri biblijske žene “Juditi”, “Salomi” i “Mariji Magdaleni”.

Osim ovih klasičnih i uvijek aktualnih tema bavio sam se likovima koji su svojom intrigantnom personalnošću obilježili umjetnost i kulturu XX stoljeća. Tako su nastali ciklusi “Kafka”,  “Marilyn  Monroe”, “Ole Dali” i ciklus “Frojdizmi”.

U literarnim radovima osim  eseja o  slikarstvu objavljenim u knjigama “Veronikin rubac”, “Smrt u slikarstvu”, “Corpus Mysticum”, “Eros, krv i svetost”, pisao sam i beletrističke knjige. Riječ je o romanima “Raspeće strasti” i “Ljubičasto ogledalo”, te pripovijetkama “Proces Kafkinog  preobražaja”, “Luča Njegoševe noći”, zbirka kratkih priča “Smrt Danila Kiša” i “Uokvirene riječi”.

Nedavno objavljena knjiga “Labirinti sjećanja” esejističko dokumentarnog žanra, bavi se ličnostima koje sam poznavao i s kojima sam surađivao, književnicima Rankom Marinkovićem i Danilom Kišom, filozofom Emilom Cioranom i slikarom Dadom Đurićem.

U netom objavljenoj luksuznoj monografiji, povodom pedeset godina mog  umjetničkog stvaralaštva, u pregledu svih  dosadašnjih tematskih ciklusa nalaze se i moji tekstovi koji sažeto ekspliciraju motive likovnih kompozicija u njihovom formalnoestetskom i simboličkom značenju.

Odnos sakralnog i profanog, stvarnog i imaginarnog, erosa i tanatosa u kontekstu mog stvaralačkog izražavanja, dakle likovne umjetnosti i literature, bit će temom mojih blogova.

Do sada sam  u zemlji i inozemstvu realizirao preko sedamdeset samostalnih izložbi i više od tristo skupnih.

Dobitnik sam tridesetak domaćih i inozemnih nagrada za likovno i literarno stvaralaštvo. O mom radu je snimljeno petnaestak tv filmova i objavljeno trinaest monografija.

Član sam Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Ruske akademije književnosti, Slavenske akademije književnosti i umjetnosti, te Hrvatskog društva pisaca i crnogorskog PENa.

 

Dimitrije Popović

http://www.dimitrijepopovic.from.hr/

Oznake :