FROJDIZMI

000001 22/07/2019 No Comments

FROJDIZMI

Premda do danas postoje prijepori oko nekih učenja Zigmunda Freuda, bečki je doktor svojim teorijama i znanstvenim radovima između ostalog ukazao na tajnu moć libida koja u ljudskom ponašanju i djelatnosti, posebno umjetničkoj, ima velikog značaja. Freudova učenja o nesvjesnom, o snu, seksualnosti i uopće zamršenoj tajni čovjekovog iracionalnog bića bila su posebno dragocjena za nadrealističke umjetnike. U kojoj je mjeri utjecaj Freudove misli odražen na suvremeni svijet potrošačkog drušvta, dovoljno je pogledati agresivne promidžbene slike koje svojom izravnom komunikacijom s konzumentom koriste elemente erotizma, senzualnosti poglavito ženske ljepote dovedene do nestvarne savršenosti.

U mom ciklusu radova nazvanom ,,Frojdizmi” nastojao sam izraziti prožetost uzbudljive i intrigantne tajne erosa sa svijetom suvremenog spektakla. Erotičnost i elegancija gotovo dizajnirane ljepote manekenki vitkih tijela savršene građe izaziva svoju suprotnost. Eros priziva smrt. U sijenci ljepote boravi ružno. Simboli modernog svijeta neodvojivi su od njihovih arhetipskih oblika. Suvremena manekenka istovremeno može postati bakhantinja iz Euripidove tragedije, koja u transu Dionizijeve moći komada ljudsko i životinjsko meso i njime se zaogrće. Između mita i povijesti uspostavlja se znak jednakosti.

U današnjoj agresivnoj vizualnoj kulturi, u civilizaciji dominacije medija slike stvara se moćna iluzija svijeta lažne stvarnosti, svijeta savršene sofisticirane ljepote. Sredstva za korekciju prirodnih oblina, poglavito ženskog tijela, u funkciji su atraktivnosti i zavodljivosti koja uz savršeno dotjeran izgled postiže učinkovitu erotičnost. U erosu se posebno oslobađa ona podsvjesna energija zatomljena u ljudskoj nutrini, a koju je nemoguće dešifrirati ili definirati. Zato ona čuvena Freudova rečenica ,,Tamo gdje je ono, ID, neka bude ego, JA”, jest pokušaj da se osvijesti ono neosvjestivo.

I u ovom kontekstu ljudsko biće ostaje neodgonetnuta tajna. Masovni voajerizam koji upravo potiče moderna kultura slike odražava se posebno na konzumeristički svijet. Erotizirani svijet suvremene atrakcije, posredstvom elektronskih medija, transponiran u umjetnost, postaje kompleksniji, premda ova konstatacija može paradoksalno zvučati. To je stoga što slikarstvo raspolaže moćnim oružjem transformacije. Procesom preobrazbe u umjetničkom kreativnom postupku stvarnost se otkriva samoj sebi.

,,Frojdizmi ” su labirint ogledala nesvjesnog u kojima se zrcale stvarnost i fantazmi ljudskog bića u omamljujućoj vlasti erosa i zavodljivoj tajni smrti.

 

Dimitrije Popović

 

Oznake :