HRVATSKA U KONTROLIRANOJ MATRICI

000001 14/08/2019 No Comments

HRVATSKA U KONTROLIRANOJ MATRICI

Sustavom se smatra skup objekata (elementi sustava ili podsustavi) ujedinjenih vezama među njima, pri čemu objekti djeluju kao cjelina. Podsustavi se prema potrebi mogu razložiti na svoje komponente, a elementi ne mogu. Svaki je sustav podsustav nekoga nadsustava, koji se obično označuje njegovom okolinom, a s kojim razmjenjuje tvari, energiju ili informacije. Nasuprot klasičnoj analizi teorije sustava, sustavna analiza proučava sustav kao dio okruženja, a promjene koje se u njemu događaju tumači kao posljedicu prilagođivanja okruženju.

Determiniranje ili određivanje političkog sustava u Hrvatskoj prema zadanim europskim direktivama, utemeljenim prvenstveno prema političkom promišljanju (izmišljanju), polako i sigurno slaže Hrvatsku u kontroliranu matricu pravilno složenih brojeva u kojoj vlada horizontalni i vertikalni red. Zato je stabilnost mantra uspostave reda, a populizam primarni protivnik programiranog upravljanja matricom, u konkretnom slučaju Hrvatskom. Pokušaj determiniranja u društvu i politici negira ključnu ulogu ljudskog potencijala i osobnosti u svim djelatnostima i općenito u svakom društvu i prostoru, a svjesno zanemarivanje više uvjetovanih odnosa u istima potvrđuje plansko i ciljano usmjeravanje.

Direktive nisu u svojoj osnovi odrednice ili determinante, već smjernice u okviru kojih se mogu postavljati i nacionalni interesi, a stohastičnost odnosa u društvu i prostoru po elementarnoj logici njihove složenosti mora biti temelj uređivanja odnosa. Međutim, marni hrvatski političari, zadivljeni europskim upitnim veličinama, nude i ono što te veličine ne traže, samo kako bi ostavili dojam i sliku svoje velike širine prema domaćim podanički usmjerenim stranačkim/partijskim sljedbenicima željnim statusa, pozicija te materijalne i financijske sigurnosti. Rezultat toga je ubrzano usmjeravanje Hrvatske prema matrici i pod apsolutnu kontrolu slaganja reda, odnosno političkim rječnikom kazano poretka, pri kojem je ponajmanja briga šira populacija, jer je sve usmjereno prema formalno političkoj, odnosno stranačkoj.

Matematički pojam matrica danas ima i veliko preneseno značenje, pogotovo primjenjivo na kontrolirani politički sustav ili determinirani obrazac političkog djelovanja i ponašanja, a naročito nakon pojave epskog filma Matrix. Zasnovan na univerzalnim idejama filmske i književne umjetnosti, religije, filozofije i povijesnih mitova, vraća nas na starogrčku smislenu misao spoznaj samog sebe, Platonovu Alegoriju pećine, kršćansku doktrinu Trojstva i alegorijsku misao o životu, kao snu. Temeljne spoznaje filozofskih velikana prošlosti uvijek su vezane za ljudsku populaciju i njezinu najveću snagu, snagu promišljanja i spoznaje. Posebno to vrijedi za Platona u metafizičkom poimanju dva svijeta; svijeta ideja i svijeta formi ovisna o ljudskoj inteligenciji i osobnosti, a razlučivanje se može postići i razumjeti samo korištenjem razuma i spoznaje (Izvod iz šireg teksta; S. Šterc, Hrvatski ulazak u matricu, 7Dnevno, 30. ožujka 2018.).

Moderni hrvatski politički Matrix posložio je političku paradigmu u gotovo isključivim stranačkim/partijskim okvirima i s pozicijskim članovima matrice i umjesto misaonih pokretača političkih postupaka oslanja se primarno na osjećaj, apologetsku blizinu izabranih i zadržavanje reda, nazvanog eufemistički stabilnost. Rezultati ulaska Hrvatske u kontroliranu matricu su dodirivanje europskog dna po osnovnim ekonomskim i inim pokazateljima, a u demografskom je smislu nakon 2000. godine i uspostave isključivih političkih vlada nestanak prirodnim putem (više umrlih, nego rođenih) po službenim podacima Državnog zavoda za statistiku nevjerojatnih preko 220 000 osoba! Prema službenim podacima o iseljavanju istog tog zavoda od 2000. do kraja 2018. godine Hrvatsku je napustilo 303 798 osoba (Priopćenje 7.1.2., Migracija stanovništva Republike Hrvatske 2000.-2018., Zagreb 2001.-2019.)! Ukupno preko 500 000 osoba!

Nastavak usklađivanja matrice i jačanje njezine stabilnosti može donijeti novu demografsku destrukciju pa je očekivanje promjena pred izbore očekivana posljedica razmišljanja izvan nje.

 

Dr.sc. Stjepan Šterc

Fakultet hrvatskih studija

[email protected]

Kategorije : Knjige
Oznake :