PRIMJENA DRONOVA U SVAKODNEVOM ŽIVOTU

000001 03/02/2019 No Comments

PRIMJENA DRONOVA U SVAKODNEVOM ŽIVOTU

U odnosu na prethodne objave, ova će biti nešto drukčija. Namjera je dati kratki prikaz dijela aktivnosti koje se danas obavljaju korištenjem dronova u zraku (a pod pojmom drona za ovu potrebu podrazumijevam multikoptere, uz jednu manju iznimku na kraju). Za početak, podijelio bih sa vama nekoliko, u najmanju ruku zanimljivih načina primjene dronova za koje sam saznao u razgovoru s ljudima različitih profesija, interesa i lokacija unutar Hrvatske i šire. Dobar dio njih mogao bi se svrstati u kategoriju „vjerovali ili ne“ ili postati anegdote, no što je tu je, kreativnost gotovo da nema granice.

Moram napomenuti da je velika većina navedenih situacija u nastavku u potpunoj suprotnosti sa pravilima o letenju (pa čak i razumom) te vas pozivam da sami to ne isprobavate, odnosno da ne koristite dronove na načine koji slijede (jer sve što činite, činite naravno na vlastitu odgovornost, ali i na moguću štetu sebi i drugima) …

Korištenje dronova za lov i ribolov, kao sredstvo traženja lovine, odnosno vuču udice. Korištenje dronova za rastjerivanje ptica grabljivica zbog zaštite peradi na otvorenom, kao i rastjerivanje pasa lutalica koji dolaze do ograđenih životinja. Nadzor udaljene vikendice (a koja je u dosegu daljinskog upravljača) ili poslovnog objekta. Pregled situacije kod susjeda (što je trenutno na roštilju i slično). Prijevoz manjih stvari od jedne kuće do druge (u pravilu do pola kilograma, ovisno o dronu), više radi zabave ili razbibrige. Izbacivanje stvari korištenjem dronova (ljubavne poruke, bomboni i slično). Provjera vremenskih uvjeta na većim visinama kada je niska naoblaka ili magla (visine leta uvjerljivo iznad 120 metara). Šetnja kućnih ljubimaca korištenjem drona kao „vodiča“. Uništavanje košnica stršljenova ili osa sa propelerima drona, pri čemu je pilot drona na sigurnoj udaljenosti… i tako dalje.

Ukoliko su Vam prethodne priče smiješne ili nevjerojatne, vjerujte da je gotovo svaku već danas moguće pronaći na društvenim mrežama kao foto ili video zapise. A koliko još situacija i „kreativnih“ načina korištenja dronova postoji, samo nebo je granica… No, sada je vrijeme za temu ove objave – kako se „normalno“ (odnosno, stvarno normalno, u skladu sa propisima) koriste dronovi u svakodnevnom životu.

Fotografija i snimanje iz zraka za različite namjene vjerojatno su prvo što bilo kome tko i ne prati ovu tematiku padne na pamet kada se spomene dron. Većina aktivnosti doista ovisi o kameri na dronu (neovisno o tome da li se kroz nju samo može gledati ili ona ima i mogućnost zapisivanja slike unutar drona ili putem vanjskog bežičnog uređaja za pohranu snimki). No, dronovi se zapravo koriste za brojne druge, ozbiljnije letačke operacije.

Za početak, dron se može koristiti za nadzor – objekata, događaja na otvorenom, određenog područja i slično. Česta je primjena prilikom gradnje većih i manjih građevinskih projekata, za nadzor granica, pregled infrastrukture i tako dalje. U navedenim situacijama dron štedi vrijeme kako bi se brže, lakše, a nerijetko i višestruko jeftinije obavio posao na adekvatan način, uz minimalni rizik po zdravlje osobe ili osoba koje bi bez drona određeni posao trebale odraditi neposredno.

Dron sve češće koriste i vatrogasci, MUP te HGSS, u slučaju potraga i spašavanja, pregleda situacija na terenu iz zraka, pristupanju opasnim lokacijama i slično. Neki će se sjetiti da je prije nekoliko mjeseci dronove bilo moguće vidjeti iznad nekih gradova u Hrvatskoj, kada su bili korišteni za potrebe Civilne zaštite, odnosno za nadzor iz zraka otvorenog prostora kada je na snazi bila mjera o smanjenom kretanju. Nažalost, Zagrepčani će dronove još viđati u mjesecima koji slijede, zbog posljedica potresa, radi pregleda i snimanja stanja različitih zgrada iz zraka, a koje su bile oštećene tom prirodnom katastrofom.

Geodeti, arhitekti, projektanti i druge srodne djelatnosti često koriste dronove kako bi izmjerili i/ili snimili konkretnu lokaciju, za potrebe planiranja i projektiranj, te pregleda trenutnih faza gradnje kao i kasnijeg infrastrukturnog pregleda objekata iz zraka (što je puno lakše u odnosu na korištenje kranova, skela i sličnih pomagala).

Kod nas još nije toliko zastupljeno, no u nekim drugim državama dronovi su sve češći alat i u poljoprivredi. Specijalizirani dronovi koriste se za mapiranje parcela, a druga vrsta dronova koristi se da nad tim parcelama vrše letove i tretiraju usjeve i kulture različitim sredstvima, potpuno autonomno, izbjegavajući pritom prepreke poput dalekovoda, stabala i drugih. Operater ih jedino treba napuniti s potrebnom tekućinom za tretiranje te napuniti ili zamijeniti baterije prije idućeg leta.

U proizvodnoj industriji, dronovi se koriste za pregled skladišta (od vizualnog stanja do nadzora aktivnosti), pregleda tijeka pogona i pogonskih strojeva (na primjer brodogradilišta, zatvoreni tvornički kompleksi) i to na način koji ne ometa rad i ne zaustavlja poslovno-proizvodni proces.

Posljednjih godina intenzivno se radi na razvoju specijaliziranih dronova za spašavanje života, na način da pružaju zdravstvenu pomoć odnosno alate prve pomoći (recimo prijenosni defibrilatori) te pomagala (kao što su pojasevi za spašavanje na vodi). Novom regulativom koja stupa na snagu sa 1.1.2021. na području Europske Unije, vjerujem da će se povećati broj onih koji ulaze u ovu industriju sa ciljem da riješe neke od do sada nepremostivih problema, a koji će odgovor pokušati pronaći upravo u dronovima kao idealnoj platformi.

Dronovi mogu biti opremljeni najrazličitijim senzorima, kojima mogu zabilježiti različiti svojstva u zraku, tlu ili vodi, a dobivenim podacima (u realnom vremenu) može se dobiti preciznija slika o mikrolokaciji, na kojoj se nešto želi obaviti. To može biti nadzor ispušnih plinova iz industrijskih postrojenja, pregled vlažnosti tla, uzimanje uzorka vode bez potrebe za čamcem/brodom i sličnog.

Kod nas još nisu uočeni, no u nekim državama dronovi su u mogućnosti gasiti požar (podizanjem i usmjeravanjem crijeva s vodom pod tlakom), nositi bacač plamena (za spaljivanje korova, krošanja na primjer), nositi mreže (za hvatanje divljači), ali i biti oružje za ratovanje (za potrebe pregleda situacije na terenu ili nošenja pametnog naoružanja). Ne treba zaboraviti da su dronovi i odlično dostavno sredstvo, no još u svijetu nije zabilježeno masovno korištenje, jer se još razvijaju sigurnosni mehanizmi i procedure za sigurnu i uspješnu isporuku tereta s lokacije na lokaciju.

Licencirane stock fotografije preuzete su sa 123rf.com

Ukoliko se sjetite anegdota s početka priče, možete vidjeti da su realne primjene dronova složenije, ozbiljnije, ali i rizičnije. No, to je nešto što se svakodnevno odvija, kod nas nešto manje, ali to nipošto ne znači da Hrvatska zaostaje za razvijenim svijetom – problem je dijelom u regulativi, odnosno usklađivanju sukladno onome što se traži te prilagodbi usluga dronovima kao sredstvu budućnosti (jer je nerijetko jednostavnije ili isplativije to nešto „raditi pješke“), ali i nedovoljnoj profesionalizaciji.

 

Vanja Borović
https://web.facebook.com/vborovic
LERAMIS d.o.o.
FACEBOOK| INSTAGRAM

 

Kategorije : Foto
Oznake :