SISTEMSKA HIPERTENZIJA/POVIŠENI KRVNI TLAK

000001 24/11/2020 No Comments

SISTEMSKA HIPERTENZIJA/POVIŠENI KRVNI TLAK

Sistemska hipertenzija je stanje perzistirajućeg povišenja sistemskog arterijskog tlaka. Rutinsko mjerenje krvnog tlaka i tretman hipertenzije kod malih životinja su postali rutina tek zadnjih desetak godina.

Za razliku od ljudi, koji u 95% slučajeva imaju primarnu hipertenziju kod pasa i mačaka do hipertenzije dolazi sekundarno. Najčešći uzorci sekundarne hipertenzije su:

• Hiperaldosteronizam
• Feokromocitom
• Hipertireoidizam
• Hiperadrenokorticizam
• Diabetes melitus
• Obesitas
• Akromegalija
• Zatajivanje bubrega
• Srčana oboljenja i neurološki poremećaji

Kod starijih mačaka, pogotovo kod sumnje na stanja koja dovode do sekundarne hipertenzije, se preporučuje rutinsko mjerenje krvnog tlaka. Normotenzijom se smatra tlak od 133/76mmHg, lagana hipertenzija 170/100mmHg, teška hipertenzija 202/116mmHg.

informationcroatia

Da bi se postavila dijagnoza hipertenzije u veterinarskoj medicini neophodno je da pacijenti imaju oboljenja ili stanja koja dovode do hipertenzije, odnosno da pokazuju simptome koji nastaju kao posljedica hiprtenzije.

Klinički su najuočljivije promjene kod hipertenzivnih pacijenata na očima – kod AKUTNE SLJEPOĆE – uvijek posumnjati na tešku hiprtenziju. Ostale promjene kao posljedica hipertenzije su: kardiomiopatije/hipertrofne, neurološki ispadi, zatajivanje bubrega (uzrok i posljedica) i nažalost većina pacijenta je bez simptoma do nastupa ireverzibilnih oštećenja.

U našoj ambulanti koristimo se doplerskim tlakomjerom,neinvazivna metoda koja nam uvelike pomaže u što boljoj dijagnostici, te dobiveni podaci omogućuju odgovarajući pristup pacijentu u određivanju terapije te praćenju učinka iste.

Tim specijalističkih veterinarskih ambulanti Marković

Tečajevi dronova