NJEGA ZUBIĆA KOD DJECE

000001 16.01.2020. No Comments

NJEGA ZUBIĆA KOD DJECE

Či­m se ro­di­mo po­či­nje bit­ka za zdrav­lje naši­h zu­bi. Pu­no fak­to­ra ut­je­če na raz­vo­j zubi i če­ljus­ti, a naj­važ­ni­ji su do­je­nje i u­po­ra­ba a­na­tom­ski­h du­da. Sto­ga je o­d ve­li­ke važ­nos­ti da se dje­cu doji što du­lje. Pr­vi zu­bi po­či­nju ras­ti iz­među čet­vr­to­g i šes­to­g mje­se­ca, a sve do dru­ge go­di­ne bi treba­lo iz­ras­ti svi­h 20 mli­ječ­ni­h zu­ba. Či­ni se ka­ko su ma­li zu­bi, ma­la briga, a ve­li­ki zu­bi, ve­li­ka bri­ga, no bri­ga o­ko zubi i od­r­ža­va­nje nji­ho­ve hi­gi­jene za­po­či­nje ve­ć iz­ras­ta­nje­m pr­vo­g zu­bi­ća. Be­bu ve­ć u to­j do­bi tre­ba na­vi­ka­va­ti na čiš­ćenje zu­bi. Za po­če­ta­k to mo­že bi­ti igra­nje s gu­me­ni­m čet­ki­ca­ma, a ro­di­te­lji mo­gu i s ga­zi­co­m počis­ti­ti ma­lo zu­be na ko­je se ja­ko br­zo na­ku­pe nas­la­ge hra­ne. Da­na­s pos­to­je vlaž­ne ma­rami­ce ko­je se ku­pu­ju u lje­kar­ni, a ko­ris­te se za čiš­će­nje zu­ba i us­ne šup­lji­ne. Ti­je­ko­m no­ći be­z bo­či­ce, ka­da je dje­te­tu iz­ras­tao pr­vi zu­b, ve­ć je vri­je­me […]

Pročitaj više

ZAŠTO TREBAMO TRANSFORMACIJU?

000001 02.01.2020. No Comments

ZAŠTO TREBAMO TRANSFORMACIJU?

U svijetu koji postaje stresniji, zagađeniji, uz ubrzanu tehnologiju, veliki je izazov održati zdravo i sretno tijelo i um. Yogi Bhajan koji je donio učenje Kundalini joge na Zapad 1968. rekao je da je ljudsko pravo biti zdrav i sretan. Vjerovao je da je Kundalini joga namijenjena ljudima koji se moraju nositi sa svakodnevnim izazovima i stresom. Pa kako graditi zdraviji i sretniji život? Prvo moramo raditi na stvaranju dublje svijesti o sebi i načinu na koji živimo svoj život. Kundalini joga je tehnologija koja nam daje plan da stvorimo zdraviji i sretniji život. Tempo života je postao ubrzaniji, stoga je ključno pronaći alate za svjesni razvoj mentalnog i meditativnog uma, kako bismo živjeli u stanju ravnoteže, smirenosti i intuicije. U različitim životnim aspektima u situacijama kad smo podložni stresu na našim podsvjesnim razinama kreiramo obrasce stanja koja nas blokiraju da se razvijamo i realiziramo na način na koji  želimo. […]

Pročitaj više

GLEDATI SVIJET OKO SEBE I VIDJETI ČOVJEKA

000001 28.12.2019. No Comments

GLEDATI SVIJET OKO SEBE I VIDJETI ČOVJEKA

Vrijeme Ne znam kako vama, ali meni je još jedna godina proletjela brzinom svjetlosti. Možda je pretenciozna ova usporedba, s obzirom na brzinu svjetlosti, ali je i vrijeme zamršena kategorija  koju nije lako dokučiti. Sveti je Augustin jednom kazao: “Što je, dakle, vrijeme? Dovoljno dobro znam što je to, pod uvjetom da me nitko ne pita; ali ako me tkogod upita što je vrijeme i pokušam objasniti – sigurno ću se osramotiti.” Susret Dok smo bili djeca, vrijeme je dugo „trajalo“, sjetimo se samo dugih ljetnih ferija, pa i zimskih; kad smo odrasli i suočili se s brojnim obvezama – sve se nekako promijenilo i svelo se na životni tijek koji nezaustavljivo teče i čini se kao da ga ništa na ovom svijetu ne može zaustaviti. Možda poneki sretni trenutak ili susret s dragim ljudima, taj divni i neponovljivi trenutak u vremenu, „kairos“, rekli bi stari Grci, daje nam privid […]

Pročitaj više

KAKO STRES UTJEČE NA NAŠE ZDRAVLJE?

000001 21.12.2019. No Comments

KAKO STRES UTJEČE NA NAŠE ZDRAVLJE?

Život bez stresa ne postoji, a veća količina stresa ozbiljno ugrožava zdravlje. Sve više psihologa upozorava nas kako većina ljudi s kojima rade pate od izravnih posljedica stresa, napetosti i nervoze u obliku tjeskobe, depresije, nesanice, pojačane konzumacije alkohola i slično. Priča o stresu počinje 1936. godine kad je jedan Mađar kravu bocnuo iglom u stražnjicu. Krava je bila šokirana. Zaključio je da krave, pa tako i ljudi na šok reagiraju stresom. Zgodna priča koja odlično ilustrira što vam se događa kad ste pod stresom. Srce vam tuče, znoje vam se dlanovi, osjećate bol u želucu. Na primjer kada ili ako brinete o plaći, otplati kredita, prekinuli ste dugogodišnju vezu, sumnjate u svoje mogućnosti, obeshrabreni ste, što tada osjećate? Osjećate se napeto i iscrpljeno, lako planete, smetaju vam gužva i buka – razmišljate kako preživjeti još jedan dan na poslu? U svakodnevnoj komunikaciji često čujem komentare tipa „pucam po šavovima“, […]

Pročitaj više

BOTOX

000001 26.09.2019. No Comments

BOTOX

Ponekad se začudim razini neznanja od ljudi koji godinama koriste botox u estetske svrhe. Naime nedugo je na TV bila emisija o botoksu i kakve teške komplikacije i nuspojave može imati primjena botoxa pa me dugogodišnji korisnici pitaju koliko je istine u tome. Kada govorimo o botoxu zapravo govorimo o botulinum toksinu koji se koristi u medicinske i estetske svrhe. Botox je samo komercijalno ime proizvoda jedne tvrtke koja ga najviše proizvodi. Zanimljivo je da je preparat u upotrebi u medicini već više od 20 godina, a početak primjene je bio upravo u oftalmologiji gdje se koristio u liječenju strabizma i blefarospazma. Kao nuspojava primijećeno je da preparat primijenjen oko očiju „izravnava“ bore i pacijentu daje mladolikiji izgled. To je bio početak uporabe u estetske svrhe, rekli bi sve dalje bila je povijest. Danas stotine miliona ljudi koriste ovaj preparat u estetske svrhe, a legalno tržište postiže brojke od 10 […]

Pročitaj više

ISTINE I MITOVI U ESTETSKOJ MEDICINI

000001 15.09.2019. No Comments

ISTINE I MITOVI U ESTETSKOJ MEDICINI

Kada sam trebala napisati novi blog razmišljala sam o tome što bih željela pročitati. Što bi bilo aktualno i zanimljivo? Tema se nametnula sama po sebi – što je sve točno vezano za estetske tretmane. S obzirom na velik broj klijenata znala sam da imam poveći izbor, no probala sam izabrati nekoliko pitanja koje mi klijenti najčešće postavljaju. Što ih najviše brine i što bi željeli znati prije samog tretmana. Pa da vam smanjim  korake u procesu odlučivanja evo nekoliko mitova vezanih za estetske tretmane. Nakon tretmana ću izgledati umjetno – MIT Apsolutno ne.  Estetske tretmane koristimo da naglasimo vašu ljepotu, sakrijemo nesavršenosti i postignemo simetriju. Da izgledate odmorno. Da vam svi kažu kako dobro izgledate, a da opet ne mogu dokučiti jeste li nešto radili ili ste se samo dobro naspavali. Ali sve zavisi što zapravo želite, odnosno kako želite izgledati. Neki namjerno žele naprimjer dva puta veću donju […]

Pročitaj više